Монографије

Марта Фрајнд
Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941)
Институт за књижевност и уметност : Mатица српска; 2015.

Слободанка Пековић
Часописи по мери достојанственог женскиња. Женски часописи у Србији на почетку 20. века
Институт за књижевност и уметност : Mатица српска; 2015.

Станислава Бараћ
Феминистичка контрајавност. Жанр женског портрета у српској периодици 1920–1941.
Институт за књижевност и уметност; 2015.

Жарко Рошуљ
Час описа часописа VI, Жанрови у српској шаљивој периодици (1830-1918)
Институт за књижевност и уметност; 2014.

Јовићевић,Татјана
Књижевност и новинарство у (пост)реализму
Институт за књижевност и уметност; 2013.

Матовић, Весна
Жанровске метаморфозе Пере Тодоровића
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2012

Грбић, Драгана
Прекретања
Halle – Београд: Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Институт за књижевност
и уметност, Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; 2012

Рошуљ, Жарко
Час описа часописа V
Нови Сад: Матица српска; Београд:Институт за књижевност и уметност; 2011

Ћосић-Вукић, Ана
Часопис Јавност 1980
Београд: Службени гласник, Институт за књижевност и уметност; 2011

Пековић, Слободанка
Књижевност у функцији 'принуде': часопис као фактор преобликовања књижевног текста
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2010

Рошуљ, Жарко
Час описа часописа IV (Српска шаљива периодика 1850–1870)
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2010

Грбић, Драгана
Алегорије ученог пустинољубитеља
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2010

Тешић, Гојко
Српска књижевна авангарда (1902–1934). Књижевноисторијски контекст
Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник; 2009

Голубовић, Видосава: Суботић, Ирина
Зенит 1921–1926
Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност; Загреб: Просвјета; 2008

Иванић, Душан
Књижевна периодика српског реализма
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 2008

Тутњевић, Станиша
Први српски алтернативни часопис. Мостарска 'Мала библиотека' и 'Пријеглед Мале библиотеке'
Београд: Институт за књижевност и уметност, Свет књиге; 2008

Бараћ, Станислава
Авангардна Мисао (Авангардне тенденције у часопису 'Мисао'
у време уређивања Ранка Младеновића, 1922–1923)

Београд: Институт за књижевност и уметност; 2008

Матовић, Весна
Српска модерна. Културни обрасци и књижевне идеје. Периодика
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2007

Видаковић Петров, Кринка
Срби у Амeрици и њихова периодика, књига прва
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2007

Ћосић Вукић, Ана
Старе и нове књижевне теме
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2006

Тешић, Гојко
Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1
Београд: Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа; 2005

Рошуљ, Жарко
Час описа часописа III (Пера Тодоровић)
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2004

Рошуљ, Жарко
Час описа часописа II (Геџа)
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1998

Тутњевић, Станиша
Часопис као књижевни облик. Прилог типологији књижевне периодике
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1997

Матицки, Миодраг
Летопис српског народа: три века алманаха и календара
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Библиотека Матице српске; 1997

Петров, Александар
Српски модернизам: гласници, гласила, судије
Београд: Signature; 1996

Рошуљ, Жарко
Час описа часописа I (Мирођија, Бубањ, Српска везиља, Полицијски гласник)
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1995

Тешић, Гојко
Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете године)
Нови Сад: Светови; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1991

Матовић, Весна
Критичка мисао српских социјалиста (1868–1914)
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1991

Витошевић, Драгиша
Српски књижевни гласник 1901–1914.
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић; 1990

Иванић, Душан
Забавно-поучна периодика српског реализма: Јавор и Стражилово
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1988

Јовичић, Владимир
Часопис Отаџбина (1875–1892)
Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић; 1979

Милинчевић, Васо
На раскршћу епоха: српски књижевни часописи 1850–1860.
Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић; 1979

Деретић, Јован
Алманаси Вуковог доба
Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић; 1979

Зборници

Часопис Руски архив (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији
ур. Весна Матовић, Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност; 2015.

Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе
ур. Ана Ћосић-Вукић и Весна Матовић
Институт за књижевност и уметност; 2014.

Традиција просвећености и просвећивања у српској периодици
ур. Татјана Јовићевић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2012

Жанрови у српској периодици
ур. Весна Матовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 2010

Нова Европа 1920‒1941
ур. Марко Недић и Весна Матовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2010

ТАЛФЈ и српска књижевност и култура
ур. Габриеле Шуберт и Весна Матовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2008

Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима
ур. Миодраг Матицки
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2006

Јанко Веселиновић, Проза, периодика, позориште
ур. Слободанка Пековић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2006

Зборник у част Александра Петрова
ур. Миодраг Матицки
Институт за књижевност и уметност; 2004.

Сто година Српског књижевног гласника: аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици: зборник радова
ур. Станиша Тутњевић и Марко Недић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2003

Књижевни север (1925–1935): зборник радова
ур. Марија Циндори
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1999

Пера Тодоровић: зборник радова
ур. Весна Матовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1999

Српска авангарда у периодици: зборник радова
ур. Видосава Голубовић и Станиша Тутњевић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1996

Банатска периодика XIX и XX века: зборник радова
ур. Весна Матовић и Марија Циндори
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1995

Традиционално и модерно у српским часописима на почетку века (1895–1914): зборник радова
ур. Слободанка Пековић и Весна Матовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1992

Прилози за историју српске књижевне периодике. Споменица Драгиши Витошевићу
ур. Александар Петров
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1990

Српска књижевна периодика 1768–1941.
ур. Драгиша Витошевић, Видосава Голубовић, Александар Петров и Ђорђије Вуковић
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1984

Библиографије

Ђорђевић Бојан, Грујић Драгана и Ђоковић Гордана
Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918
Институт за књижевност и уметност : Матица српска; 2014.

Циндори, Марија
Летопис културног живота 1912–1915. Политика. Правда
Институт за књижевност и уметност : Матица српска; 2013.

Грујић, Драгана: Ђоковић, Гордана
Руски архив 1928–1937. Библиографија
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2012

Циндори-Шинковић, Марија
Нова Европа (1920‒1941): библиографија
Београд: Институт за књижевност и уметност; 2010

Самарџија, Снежана
Народна проза у Вили
Матица српска : Институт за књижевност и уметност; 2009.

Радевић, Милорад: Матицки, Миодраг
Народне песме у Српско-далматинском магазину
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 2009.

Радевић, Милорад: Матицки, Миодраг
Народне песме у српској периодици до 1864
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 2007.

Вукићевић, Дејан
Дело 1955‒1992, Библиографија
Београд: Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије; Нови Сад: Матица српска; 2007

Војиновић, Станиша
Српски књижевни гласник 1920–1941. Библиографија нове серије
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 2005

Матицки, Миодраг
Народне умотворине у Летопису Матице српске
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 2003.

Циндори, Марија
Летопис културног живота 1908–1911. Политика. Правда
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 2002

Ђорђевић, Бојан
Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941‒1944
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 2001

Бажант, Ева: Башић Палковић, Невенка
Књижевни север (1925–1935): библиографија
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1999

Булатовић, Бранка
Летопис културног живота 1791–1849
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1997

Циндори, Марија
Летопис културног живота 1904–1907. Политика. Правда
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1992

Голубовић, Видосава
Летопис културног живота 1919–1925. Време, Политика, Правда
Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска; 1989

Матицки, Миодраг
Библиографија српских алманаха и календара. Књ. I.
Београд: САНУ; 1986

Матицки, Миодраг
Народне песме у Вили
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1985

Витошевић, Драгиша: Вуковић, Ђорђије: Голубовић, Видосава: Ђурић, Силвија: Костић, Станка: Матицки, Миодраг: Петров, Александар: Тешић, Гојко
Српска књижевна периодика 1768–1941: попис и други прилози
Београд: Институт за књижевност и уметност; 1984

Матицки, Миодраг
Епске народне песме у Летопису Матице српске
Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност; 1983

Фототипска издања

Зенит (1921–1926): интернационална ревија за књижевност и културу
ур. Видосава Голубовић и Ирина Суботић
Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност; Загреб: СКД Просвјета; 2008

Даница. Забавник за 1827–1829; 1834. II–V
ур. Миодраг Матицки
Београд: Вукова задужбина; 2007

Враголан (1871–1872): лист за шалу и сатиру
ур. Васо Милинчевић
Београд: Институт за књижевност и уметност, Историјски музеј Србије, Народна библиотека Србије; 1999